Her er en kort forklaring / fortælling.

Midt Græs  har de seneste 25 til 30 år stået for pasningen og veligeholdelse af haver og udenomsarealer mange forskellige steder, fortrinsvis i Østjylland, ved villa haver, ved virksomheder, kommunale arealer, bold baner,  ved domicil bygninger og ind imellem store Herregaard´s haver, med stor vægt på de store plæner som hører til disse haver,  har anlagt små villahaver fra 100 m2  med og uden rullegræs, op til helt store park plæne på over 10.000 m2 

Har gennen årene anlagt et sted mellem 130 og 150 haveanlæg m.m.  og passet og plejet et lignende antal  har for nærværende en del faste kunder, som godt kan udvides med et  XXX  antal stk. alt efter størrelse, art og karakter.

Midt Græs  står til tjeneste med alt fra såning af græs, pleje af græs til klipning af græs,  plus hvad vi kan overkomme med vores maskiner, vores spids kompetence er såning  og pleje med vores  proff såmaskiner,  vertikalskære og plæneklippere m.m.

Derudover har vi tre minigravere 1,5  - 3,5 og 7,5 tons,  med egen blokvogn m.m.

Nedenfor er der nogle billeder af hvad vi arbejder med.

                                                Tlf.  86 871 222  &  40 163 222

Midt Græs har 25 til 30 års erfaring med at anlægge og vedligeholde grønne arealer.

Opfræsning af stor landbohave for sønderdeling

Denne fræser er kun 1,8 m. bred og kan fræse ned i ca. 15 cm. dybde,  den har ingen planerings evne, og anvendes fortrindsvis  til sønderdeling af vegetation.

Fræsning til såbed i hestefold

Fræsning med stennedlægnings fræser på grove arealer med indbygget  planerings skinner,  til pænt såbed, den bruges først når store sten og andet materiale er afsamlet, vegetation er nedvisnet og sønderdelt.

Stennedlægnings fræser til store arealer, og til det grove.

Fræseren her på stor dobeltgrund til parselhus haver, som det ses er den  før værende vegatation nedvisnet og sønderdelt.

Finplanering af såbed til plæne i stor landbohave

Planerings planke på 3,33 m med foran siddende langfingerharve  med indbygget 2,0 m stærk planer bjælke

Fræsning med stennedlægningsfræser i villa have

Tromling efter såning af græs i villa have

Små maskiner som anvendes ved såning af villahave

Opfræsning af nedvisned plæne i landbohave med mange træer og rødder

Såning af græs med SEMBDNER græssåmaskine i landbohave

Sprøjtning af en 1 års gammel plæne grundet rigtig meget kløver

Sandpude læges til ny terrasse, det blev til ca. 35 tons ud, og 40 tons ind i haven.

Græs på industrigrund klippes

Etablering af ny terrasse

Småmaskiner læsset klar til at køre ud og så græs

Grubber / jordløsnings harve som kan gå ca 25 cm. i dybden.

Maskiner brugt til såbeds tilberedning

Lille traktorfræser bruges til små haver og trange forhold

Sten fra afrivning af landbohave, det blev i denne have til ca. 25 - 30 tons

Minigraveren på planeringsjob til stor landbohave.

Vertikalskæring i stor landbohave, min største enkelt opgave har været 35000 m2 (3,5 ha.) i et have anlæg.

Græs og mos, grene og blade m.m. fra vertikalskæring

Vertikalskæring hvor der er rigtig meget mos, som tit kræver 2 overkørsler for et godt resultat, især hvis der skal isåes nyt græs.

Vertikalskåret græsplæne, klar til eftersåning af græs.

Eftersåning af græs i græs, efter vertikalskæring.

Vissen græs og sten m.m. afrives og fjernes.

Rullegræs læges på planeret, rent, velgødet og kalket fast muldlag.

Rullegræs læges som suplement til eksisterende plæne

Rullegræs bruges til reparation i have.

Plæne af rullegræs ca. 14 dage efter den er lagt.

Slåning af græs på industrigrund

Der er ikke indlagt nogen video

Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Jeg er et rigtig godt sted for dig, at fortælle din historie, så besøgende på din hjemmeside kan lære dig lidt bedre at kende.
Jeg er et afsnit. Klik her for at tilføje din egen tekst og redigere mig. Jeg er et rigtig godt sted for dig, at fortælle din historie, så besøgende på din hjemmeside kan lære dig lidt bedre at kende.